Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

Μαθηματικά : Φύλλα εργασιών ανά ενότητα

Σάββατο, 25 Ιουνίου 2016

Αρχική σελίδα


κάνω κλικ πάνω στο μάθημα
πηγαίνω στα περιεχόμενα
συνεχίζω ανά ενότητα 
Γλώσσα
 Γραμματική
·     Γραμματική
·    Τα ρήματα (Φωνές, χρόνοι, εγκλίσεις, Υ,Α,Κ, κλίση ρημάτων α'&β' συζυγίας, ορθογραφία ρημάτων)  
·    Τα ονόματα (ουσιαστικά & επίθετα)  
·    Ρήμα - ουσιαστικό - επίθετο (παρουσιάσεις)
·     Φυλλάδιο Γραμματικής  
Σχεδιαγράμματα Σκέφτομαι & γράφω 
Μαθηματικά 
Ιστορία                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
Μελέτη περιβάλλοντος


Τα βιβλία   της Γ΄ τάξης σε ηλεκτρονική μορφή  
Παίζω και  Μαθαίνω   
Τα ιστολόγιά μας 
 
Δ΄τάξη:   δασκάλα ΒΜ3 για Δ΄ τάξη (2011-2012)

Ε΄τάξη :    δασκάλαΒΜ4 για Ε΄τάξη  (2012-2013) 
Στ΄τάξη  , Γυμνάσιο, Λύκειο: δασκάλα ΒΜ για Στ΄τάξη (2009 - 2010)
 στο ιστολόγιο αυτό θα βρείτε